Rak krtani

Jest złośliwym nowotworem, atakującym szyję i głowę. Najbardziej narażeni na pojawienie się tego raka są mężczyźni między pięćdziesiątym a sześćdziesiątym rokiem życia.

Do czynników ryzyka zachorowania na tego rodzaju nowotwór zalicza się przede wszystkim palenie tytoniu (zarówno czynne jak i bierne), nadużywanie alkoholu, kontakt z azbestem, chemikaliami, oparami, metalami ciężkimi (nikiel, chrom, uran), uboga w minerały dieta oraz wykonywanie zawodów opartych na mechanizmie głosu (nauczyciel, śpiewak itp.). Nie wchodzą tutaj w grę czynniki genetyczne.

Aby rozpoznać pojawiającego się raka krtani konieczne jest wykonywanie systematycznych badań laryngologicznych, szczególnie jeśli należy się do grupy tak zwanego ryzyka.

Objawami charakterystycznymi są utrzymująca się ponad 2 tygodnie chrypka, suchość w gardle, duszności, zaburzenia w połykaniu, częste krztuszenie się, bóle gardła, zmiany głosu, a nawet krwioplucie i obrzęk szyi oraz wyczuwanie guzków w okolicy krtani. Badanie laryngoskopowi oraz pobranie wycinka zauważonej zmiany i oddanie go do analizy histopatologicznej umożliwia dokładniejszą diagnozę. Do tego wykonać można dla lepszego rozeznania USG szyi, tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny.

Po prawidłowym rozpoznaniu zmiany nowotworowej oraz po określeniu jej stopnia zaawansowania konieczne jest podjęcie leczenia. Tylko szybkie wykrycie raka krtani daje 90% szans na przeżycie, jakże istotnych dla pacjentów, pięciu lat po zabiegu. Jednak pacjenci po usunięciu tego nowotworu wymagają stałej kontroli, bo zmiany rakowe w obrębie krtani często powracają. Sposobami leczenia raka krtani w początkowym stadium rozwoju są radioterapia lub leczenie chirurgiczne oszczędzające krtań. Natomiast zaawansowane postacie nowotworu narzucają jedyną metodę, a mianowicie całkowitą resekcję krtani wraz z przylegającymi węzłami chłonnymi (laryngektomię). Oddychanie umożliwia wtedy jedynie tracheotomia, czyli ujście tchawicy umieszczone w przedniej części szyi. W przypadkach skrajnie zaawansowanych stosowana jest chemioterapia.