PDP

W teorii medycyny, skrót PDP oznacza przedwczesne dojrzewanie płciowe. Są to zmiany w obrębie narządów płciowych oraz inne fizyczne zmiany występujące zarówno u chłopców, jak i u dziewczynek. Tego typu zmiany mające podłoże chorobowe, występują u chłopców przed dziesiątym rokiem życia, a u dziewczynek przed dziewiątym rokiem życia.

Odpowiedni, niezaburzony rozwój dziecka, powoduje rozpoczęcie dojrzewania płciowego u dziewczynek po ukończeniu jedenastego roku życia, u chłopców nieco później. PDP, powoduje, że autonomiczne zmiany płciowe powstające u nastoletniego dziecka, pojawiają się przed dziesiątym rokiem życia.

Winowajcą takiego stanu rzeczy, może być choroba hormonalna, podłoże genetyczne lub może to być efektem ubocznym przyjmowania leków. Warto jednak podkreślić, iż zewnętrzne zmiany płciowe pojawiające się zbyt wcześnie, nie idą w parze z dojrzewaniem psychicznym i umysłowym.

Objawy choroby, związane są bezpośrednio z wszystkimi zmianami objawiającymi się w procesie dojrzewania. U dziewczynek pojawia się miesiączka, włosy łonowe, włosy pod pachami, u chłopców powiększeniu ulegają narządy płciowe, pojawia się również owłosienie, pogrubieniu ulegają struny głosowe i głos, ma miejsce bardzo szybki wzrost.

PDP, może sygnalizować występowanie innych chorób, guza mózgu, chorób układu nerwowego, zaburzeń w prawidłowym działaniu przysadki mózgowej. Jest dużo częściej spotykane u osób z problemami gospodarki hormonalnej, częściej spotykane jest u dzieci z otyłością.

Leczenie, uzależnione jest w bezpośredni sposób od czynników będących źródłem choroby. Jeżeli, przyczyna tkwi w guzie – należy przeprowadzić niezwłoczne, operacyjne jego usunięcie. Stosowane są również leki farmakologiczne oraz przyjmowanie leków hormonalnych. Pozwala to przykładowo u dziewczynek zatrzymać miesiączkowanie. Leki przyjmowane są przez cały okres, ich kończenie następuje wraz z rozpoczęciem prawidłowego wieku dojrzewania płciowego.